VITEZ projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor u građevinarstvu

VITEZ projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor u građevinarstvu


Novosti – Vitez Projekt

2014. god. – dobili dopuštenje Ministarstva kulture RH za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru – na nosivoj konstrukciji

lipanj 2013. god. – revidiran nam je projekt za čelični silos kapaciteta 130m3, proračun prema HRN EN 1993-1-6:2008

listopad 2012. god. – Naša dva predmeta legalizacije zgrada u Osijeku i Požegi dobili dozvole (Rješenje o izvedenom stanju).
Zajedno s Partnerima izrađujemo dokumentaciju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada: geodetske elaborate, arhitektonske snimke i dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti.
www.mgipu.hr/default.aspx?id=11225 – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, “Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada”

listopad 2011. god.4. DANI PASIVNE KUĆE – projekt: GOTOVO NULTI DJEČJI VRTIĆ ‘RIBICA’, projektni tim: Damir Vrban dipl.ing.arh., Bruno Andraši dipl.ing.arh., Silvano Sušilovi dipl.ing.stroj., Branka Šter ing.el., Mario Vitez dipl.ing.građ., Kamilo Mlinarevi ing.građ.

ožujak 2011. god. – Tvrtka radi na projektu ojačavanja postojeće armirano betonske konstrukcije ljepljenjem lamela od karbonskih vlakana. Vertikalna konstrukcija je zidana i ojačava se jednostranom ili dvostranom armiranobetonskom oblogom.


Projektiranje

Tvrtka nudi kompletnu uslugu projektiranja i nadzora za industrijske, gospodarske, stambene ili poslovne građevine objedinjujući građevinski, arhitektonski, strojarski i elektrotehnički dio projekta sa svojim Partnerima.

Opširnije →