VITEZ projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor u građevinarstvu

VITEZ projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor u građevinarstvu


Novosti – Vitez Projekt

2014. god. – dobili dopuštenje Ministarstva kulture RH za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru – na nosivoj konstrukciji

Opširnije →

Projekti

Industrija i gospodarske građevine

Industrija i gospodarske građevine

Statičko ojačanje konstrukcija karbonskim vlaknima

Statičko ojačanje konstrukcija karbonskim vlaknima

Metalne konstrukcije

Metalne konstrukcije


Projektiranje

Tvrtka nudi kompletnu uslugu projektiranja i nadzora za industrijske, gospodarske, stambene ili poslovne građevine objedinjujući građevinski, arhitektonski, strojarski i elektrotehnički dio projekta sa svojim Partnerima.

Opširnije →